TÀU KIỂM NGƯ VIỆT NAM ĐỐI CHỌI VỚI TÀU TUẦN TRA, SĂN NGẦM LỚP PACHIM CỦA INDONESIA

TÀU KIỂM NGƯ VIỆT NAM ĐỐI CHỌI VỚI TÀU TUẦN TRA, SĂN NGẦM LỚP PACHIM CỦA INDONESIA

Sự việc xảy ra khi Indonesia giở trò bẩn đó là lén chui vào vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, sau đó bắt tàu ngư dân ta và kéo về vùng biển của mình để lập biên bản. 

 

Lần này, rất kịp lúc, 02 tàu KN-213 và KN-264 của Việt Nam đã tới ứng cứu tàu ngư dân ta, tàu KN-213 đã chủ động trực tiếp đâm va, yêu cầu tàu Indo thả tàu và rời khỏi vùng biển Việt Nam. Hải quân Indo khi bị tàu kiểm ngư ta đâm đã lại đập cửa sổ, đèn hiệu của tàu Việt Nam. Chúng định kiếm cớ để biến vùng biển không tranh chấp thành vùng biển có tranh chấp.

 

Ở đoạn cuối các bạn có thể nghe thằng thủy thủ trên tàu Indo bảo chúng nó đang trở về vùng biển Indo, và yêu cầu tàu ta không theo nữa. Đúng là bọn vừa ăn cướp vừa la làng.

Bình luận