Tàu hải cảnh 37111 của Trung Quốc lao về phía giàn khoan Hakuryu-5 với tốc độ lớn

Tàu hải cảnh 37111 của Trung Quốc lao về phía giàn khoan Hakuryu-5 với tốc độ lớn

Ngày thứ 114, tàu hải cảnh 37111 của Trung Quốc có những lúc lao về phía giàn khoan Hakuryu-5 với tốc độ lớn, thời điểm gần nhất cách giàn khoan khoảng 1.8 hải lý.

(Vị trí tương đối của giàn khoan được đánh dấu bằng mũi tên đen trên màn hình.)

Bình luận