Tàu Crest Argus 5 hỗ trợ giàn khoan Hakuryu-5 bị 2 tàu hải cảnh hằm hè tại khu vực lô dầu 06.1

Tàu Crest Argus 5 hỗ trợ giàn khoan Hakuryu-5 bị 2 tàu hải cảnh hằm hè tại khu vực lô dầu 06.1

 

Thêm một ngày nữa trôi qua, tàu Crest Argus 5 hỗ trợ hoạt động giàn khoan Hakuryu-5 vẫn đang di chuyển trong sự hằm hè của hai tàu hải cảnh Trung Quốc 37111 và 31302 ở hai bên.

Bình luận