Tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam giới thiệu bản thân bằng tiếng Việt

Tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam giới thiệu bản thân bằng tiếng Việt

Tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã bất ngờ có một video giới thiệu bản thân bằng tiếng Việt Nam kéo dài gần 2 phút.

 

Bình luận