Tại sao giá điện lại lũy kế, EVN có bẫy người tiêu dùng?

Tại sao giá điện lại lũy kế, EVN có bẫy người tiêu dùng?

Khi bàn về giá điện, rất nhiều bạn đã kêu ca, phàn nàn về cách tính giá điện luỹ kế 6 mức của EVN hiện nay. Nhiều bạn cho rằng tại sao không để giá cố định một mức thôi? Phải chăng EVN để giá điện 6 mức là bẫy người tiêu dùng? Tại sao điện dùng càng nhiều giá càng cao, lẽ ra khi dùng nhiều thì giá phải giảm chứ?

Bình luận