Sự thật sau lời phát biểu 'rất đáng tiếc" của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Sự thật sau lời phát biểu 'rất đáng tiếc" của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

TS. Bùi Chí Trung và các cộng sự Media 21 đã phối hợp thực hiện video "Sự thật sau lời phát biểu rất đáng tiếc của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long"

Bình luận