Sự thật luật an ninh mạng tác động thế nào đối với doanh nghiệp?

Sự thật luật an ninh mạng tác động thế nào đối với doanh nghiệp?

Với việc công khai nội dung trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, cũng như triển khai rất nhiều các buổi hội thảo, Dự Luật An ninh mạng đã nhận được khá nhiều ý kiến đóng góp từ phía cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, một số doanh nghiệp (chủ yếu hoạt động về lĩnh vực công nghệ) cho rằng, một vài nội dung của dự luật có thể làm tăng chi phí tuân thủ; chi phí giấy phép và thủ tục hành chính.

Bình luận