Sự đồng thuận của ý Đảng, lòng dân

Sự đồng thuận của ý Đảng, lòng dân

Sau ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, một thông tin nhân sự thu hút được sự quan tâm rất lớn đó là việc Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất rất cao giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV. Sự thống nhất trên được đánh giá là một quyết định sáng suốt, đồng thời đây cũng là bước đột phá trong công tác nhân sự của lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước.

Bình luận