Standard Chartered: Việt Nam sẽ là quốc gia phát triển nhất Châu Á vào 2021

Standard Chartered: Việt Nam sẽ là quốc gia phát triển nhất Châu Á vào 2021

Ngân hàng Standard Chartered vừa đưa ra báo cáo dự đoán tăng trưởng kinh tế của các nước Châu Á, trong đó nâng mức dự đoán con số tăng trưởng của Việt Nam lên 3% năm 2020. Đặc biệt hơn, Standard Chartered dự đoán Việt Nam sẽ là quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh nhất Châu Á vào 2021, với con số dự đoán lên đến 7.8%.

Bình luận