S&P Economist: Việt Nam giữ vững vị trí số 1 Châu Á

S&P Economist: Việt Nam giữ vững vị trí số 1 Châu Á

Mới đây, trong một cuộc họp trực tuyến, phân tích tình hình kinh tế các nước trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, các nhà phân tích kinh tế thuộc Cơ quan phân tích Standard & Poor’s (S&P) đã đưa ra hàng loạt số liệu tăng trưởng của từng quốc gia, sau đó khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững vị trí đầu bảng về mức tăng trưởng kinh tế 2020-2021.

Bình luận