"Siêu uỷ ban": Kỳ vọng tạo đột phá về hiệu qủa hoạt động doanh nghiệp nhà nước

"Siêu uỷ ban": Kỳ vọng tạo đột phá về hiệu qủa hoạt động doanh nghiệp nhà nước

Sự ra đời của Uỷ ban là bước quan trọng để phân biệt, tách bạch giữa chức năng quản lý nhà nước và chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.  

Bình luận