Seeking Alpha chỉ ra 5 lý do Việt Nam trở thành công xưởng sản xuất của thế giới

Seeking Alpha chỉ ra 5 lý do Việt Nam trở thành công xưởng sản xuất của thế giới

Theo Seeking Alpha (Hoa Kỳ), Việt Nam đang dần có nhiều cơ hội để thay thế công xưởng của thế giới – Trung Quốc. Xu hướng này đã bắt đầu từ vài năm trước, song Covid-19 đã thúc đẩy nhanh đáng kể quá trình chuyển đổi này.

Việt Nam có một số lợi thế ở tầm vĩ mô để tận dụng cơ hội từ làn sóng chuyển dịch chuỗi sản xuất, đón nhiều doanh nghiệp đầu tư cũng như trở thành công xưởng của thế giới.

 

Bình luận