SEA Games 30: Hai vận động viên tại Philippines đi toilet chung buồng ?

SEA Games 30: Hai vận động viên tại Philippines đi toilet chung buồng ?

Trên Twitter, một đoạn video quay nhà vệ sinh trong một sân vận động vừa được cải tạo ở Manila cho thấy các công nhân đã lắp hai bồn cầu vào chung một buồng.

Bình luận