Sau bao lâu nữa kinh tế Việt Nam sẽ vượt Thái Lan ?

Sau bao lâu nữa kinh tế Việt Nam sẽ vượt Thái Lan ?

Thái Lan hiện là một trong những quốc gia có nền kinh tế mạnh nhất Đông Nam Á.

So với Thái Lan, nền kinh tế Việt Nam vẫn còn một khoảng mới theo kịp.

Tuy nhiên cũng có khá nhiều nhận định cho rằng Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia có thể vượt được Thái Lan trong tương lai.

Bình luận