Rụng tim với màn ảo thuật cắt đôi người

Rụng tim với màn ảo thuật cắt đôi người

Chương trình Criss Angel BeLIEve với màn ảo thuật khiến những người có mặt phải khóc thét vì sợ hãi khi thân thể người này lại gắn vào đôi chân người kia ...

Bình luận