Rơi nước mắt đứng hình bão tuyết cuốn trôi nhà cửa xe cộ

Rơi nước mắt đứng hình bão tuyết cuốn trôi nhà cửa xe cộ

Chỉ có thể đứng nhìn trước cảnh hàng tấn tuyết đang di mà không có nơi nào để chạy

Bình luận