Rời khỏi thành phố đang chìm nhanh nhất thế giới, thủ đô mới của Indonesia có gì?

Rời khỏi thành phố đang chìm nhanh nhất thế giới, thủ đô mới của Indonesia có gì?

Ngày 26/8, Indonesia đã công bố nơi được chọn làm thủ đô mới, một khu vực hẻo lánh nằm trên đảo Borneo.

Bình luận