Rác thải nhựa ở đại dương sắp nhiều hơn cá, Trái Đất cũng đang bị ‘dẻo hóa’

Rác thải nhựa ở đại dương sắp nhiều hơn cá, Trái Đất cũng đang bị ‘dẻo hóa’

Hơn 8 TỈ TẤN nhựa đã được sản xuất kể từ khi vật liệu này xuất hiện vào năm 1950. Hơn 90% rác thải nhựa không được tái chế. Vì hầu hết nhựa đều không bị phân hủy sinh học, do đó chúng có thể tồn tại hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm. Mỗi phút trên toàn thế giới có gần 2 TRIỆU túi nylon dùng một lần được phân phối. Mỗi phút có 1 TRIỆU chai nhựa được bán ra, nhưng chưa đến 50% chai nhựa được tái chế. Hàng năm có 8 TRIỆU tấn nhựa cuối cùng sẽ ra đến đại dương.

 

Bình luận