Quyết định tăng lương, doanh nghiệp tự ăn thịt mình?

Quyết định tăng lương, doanh nghiệp tự ăn thịt mình?

Nhiều tranh cãi về việc doanh nghiệp tăng lương, người lao động phải tăng năng suất nếu không doanh nghiệp sẽ tự ăn thịt mình nếu muốn phát triển.

Bình luận