'Quốc gia' đầu tiên trên thế giới tuyên bố giải thể, 'mất nước' vì dịch Covid

  Bị ảnh hưởng bởi làn sóng Covid-19, doanh thu từ du lịch của nước này đã giảm đáng kể, hiện không có khả năng trả nợ thuế cho nước Úc. Vì vậy, họ tuyên bố chấm dứt 50 năm cai trị và quay trở lại sáp nhập với nước Úc, công quốc chính thức trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới bị “mất nước” vì dịch bệnh.

Bình luận