Quân đội Việt Nam đoàn kết, gắn bó với nhân dân Campuchia

Quân đội Việt Nam đoàn kết, gắn bó với nhân dân Campuchia

Quân đội Việt Nam giúp đỡ nhân dân dân Campuchia dọc tuyến biên giới
Quan doi Viet Nam giup do nhan dan dan Campuchia doc tuyen bien gioi

Bình luận