Quân đội sẽ lo tẩm liệm, đưa người mất vì COVID-19 đi hỏa táng khi nhà đòn quá tải

Quân đội sẽ lo tẩm liệm, đưa người mất vì COVID-19 đi hỏa táng khi nhà đòn quá tải

 Đối với một số trường hợp người dân không may mắn qua đời vì COVID-19 nhưng các nhà đòn quá tải không nhận, lực lượng quân đội thuộc ban chỉ huy quân sự các quận huyện sẽ lo công tác tẩm liệm và đưa đi hỏa táng.

Bình luận