Quan điểm triết lý của GS Hồ ngọc Đại là đúng đắn!

Quan điểm triết lý của GS Hồ ngọc Đại là đúng đắn!

Sau chia sẻ trực tuyến của GS Hồ Ngọc Đại về Công nghệ giáo dục sáng qua (12/9), chương trình Góc nhìn thẳng hôm nay tiếp tục trò chuyện với TS Phạm Tất Thắng, PCN Ủy ban VHGD thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội.

Bình luận