Qua rồi thời hành chính giấy trắng, mực đen!

Qua rồi thời hành chính giấy trắng, mực đen!

Thẳng thắn mà nói, nền hành chính của chúng ta vẫn nặng tính giấy tờ, thủ tục còn cứng nhắc, lạc hậu quá, người dân muốn giải quyết thủ tục nào cũng đều phải tay xách nách mang cả xấp giấy tờ. Mỗi lần mất hay xin làm lại bất cứ giấy tờ gì cũng phải lặn lội đi từ phường, xã rồi lên tới quận, huyện, tỉnh để ký tên, xác nhận thông tin từ đầu với đủ thứ thủ tục rắc rối, lằng nhằng, thậm chí có trường hợp không làm lại được vì hồ sơ bị “thất lạc” đâu đó.

Bình luận