Phải nói thẳng, đã ngoài Luật Giáo dục thì không được làm

Phải nói thẳng, đã ngoài Luật Giáo dục thì không được làm

Trường phổ thông công lập nhưng được tuyển sinh và thu học phí như tư thục trái với các quy định trong Luật Giáo dục hiện hành, Luật Giáo dục sửa đổi.

Bình luận