Phải bêu tên những kẻ biến tuyến Cát Linh – Hà Đông thành món nợ 18.000 tỷ đồng trên đầu dân!

Phải bêu tên những kẻ biến tuyến Cát Linh – Hà Đông thành món nợ 18.000 tỷ đồng trên đầu dân!

Âm mưu thâm độc nào để mà 11 năm trước, khi lập dự án này, Bộ GTVT rõ ràng biết phải bù lỗ Tuyến đường sắt Cat Linh- Hà Đông thế nhưng vẫn nhắm mắt đầu tư? Để rồi đến khi quá bết bát, công trình hoàn thành 99% nhưng không một cơ quan nào dám kí nghiệm thu.

Bình luận