ĐỂ NGƯỜI DÂN KHIẾU KIỆN KÉO DÀI, LÃNH ĐẠO ĐỊA PHƯƠNG NÊN TỪ CHỨC

ĐỂ NGƯỜI DÂN KHIẾU KIỆN KÉO DÀI, LÃNH ĐẠO ĐỊA PHƯƠNG NÊN TỪ CHỨC

Những vụ việc kéo dài hết năm này qua năm khác không được giải quyết dứt điểm. Những gương mặt quen thuộc “bám trụ” tại trụ sở tiếp dân.

Những tập hồ sơ với đơn thư có ghi lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ n…

Đó là chuyện thường ngày mà mỗi chúng ta đều dễ dàng trông thấy tại các khu vực tiếp dân hay trước cổng cơ quan công sở.