12 VIỆC CẦN LÀM NGAY TRONG '14 NGÀY VÀNG' CHỐNG DỊCH COVID-19

12 VIỆC CẦN LÀM NGAY TRONG '14 NGÀY VÀNG' CHỐNG DỊCH COVID-19

SỐNG ĐƠN GIẢN HƠN, TIẾT KIỆM HƠN. HÃY HẠN CHẾ RA ĐƯỜNG KHI KHÔNG CẦN THIẾT, HÃY CÙNG CHIA SẺ CLIP ĐỂ VƯỢT QUA THÁCH THỨC CHỐNG DỊCH, NÂNG CAO Ý THỨC BẢN THÂN VÀ CỘNG ĐỒNG.