Ông Trương Minh Tuấn khai về việc bị chỉ đạo đưa vụ mua AVG vào 'tài liệu mật'

Ông Trương Minh Tuấn khai về việc bị chỉ đạo đưa vụ mua AVG vào 'tài liệu mật'

hương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG với giá 8.900 tỉ đồng từ khi bắt đầu đến khi bị phát giác, khởi tố bị bao phủ bởi tấm màn đen "tài liệu mật". Tại tòa, bị cáo Trương Minh Tuấn khai đây là chỉ đạo của cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son.

Bình luận