Ông Nguyễn Ngọc Hiếu - phó chánh thanh tra Bộ Công an trả lời vụ CSGT bảo kê xe quá tải

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu - phó chánh thanh tra Bộ Công an trả lời vụ CSGT bảo kê xe quá tải

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu - phó chánh thanh tra Bộ Công an trả lời vụ CSGT bảo kê xe quá tải

Bình luận