Ông Lẫm ngất xỉu khi kết thúc phiên xét xử buổi sáng

Ông Lẫm ngất xỉu khi kết thúc phiên xét xử buổi sáng

Sau khi kết thúc phiên tòa buổi sáng, ông Lẫm (Chủ công ty Lâm Quyết) đã ngất xỉu ngay tại tòa

Bình luận