Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: 'Qua không muốn đoàn tụ với cô Thảo'

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: 'Qua không muốn đoàn tụ với cô Thảo'

 "Qua không muốn đoàn tụ nữa vì nhiều việc đã xảy ra, cả một tiến trình mấy năm trời nó đau đớn lắm, ghê gớm lắm", ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói.

 

Bình luận