Oanh tạc cơ tàng hình Mỹ diễn tập rải đồng loạt 5 quả bom

Oanh tạc cơ tàng hình Mỹ diễn tập rải đồng loạt 5 quả bom

Máy bay tàng hình B-2 Mỹ hôm 3/8 diễn tập không kích mục tiêu ở thao trường Kansas City bằng 5 quả bom huấn luyện BDU-50.

Bình luận