Núi sông bờ cõi: Cột mốc biên giới, nơi con sông Đà hòa vào đất Việt

Núi sông bờ cõi: Cột mốc biên giới, nơi con sông Đà hòa vào đất Việt

Núi sông bờ cõi với nội dung chính: Nơi con sông Đà hoà vào đất Việt.

 

Bình luận