Nông dân học hết lớp 12 chế máy nông nghiệp 15 chức năng

Nông dân học hết lớp 12 chế máy nông nghiệp 15 chức năng

Một công cụ giá rẻ, dễ sử dụng, có thể cày, bừa, tạo luống, bón phân... - mọi nhu cầu của bà con đều được anh nông dân Tạ Đình Huy (35 tuổi, Chương Mỹ, Hà Nội) tích hợp trong chiếc máy 15 chức năng.

Bình luận