Những dấu hiệu cơ bản để nhận biết bạn đang mắc Covid-19 và hướng xử lý

Những dấu hiệu cơ bản để nhận biết bạn đang mắc Covid-19 và hướng xử lý

Những ngày gần đây tại nước ta đã xuất hiện lại những ca Covid-19 trong cộng động, những ca này tập trung chủ yếu tại thành phố Đà Nẵng và chưa rõ nguồn lây. Trước tình tình căng thẳng của dịch bệnh các bạn cần lưu ý một số dấu hiệu cơ bản của bệnh nhân mắc Covid-19 để biết cách tìm hướng xử lý phù hợp.

Bình luận