Nhìn từ Indonesia sẽ thấy được hòa bình của đất nước Việt Nam là vô giá

Nhìn từ Indonesia sẽ thấy được hòa bình của đất nước Việt Nam là vô giá

Việt Nam may mắn có được hòa bình và đất nước ngày càng phát triển thịnh vượng – đó là những tài sản vô giá, bất khả xâm phạm. Đó là lý do vì sao, tại Việt Nam bất cứ cá nhân nào hay tổ chức phản động nào xâm phạm đến an ninh quốc gia, gây rối an ninh trật tự và có những hành động chống phá chính quyền của nhân dân đều bị trừng trị thích đáng.

Bình luận