Nhiều 'ẩn số' về vốn Trung Quốc ở Việt Nam

Nhiều 'ẩn số' về vốn Trung Quốc ở Việt Nam

Trung Quốc không phải là 'tay chơi lớn', khi dòng vốn đầu tư từ nước này vào Việt Nam chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ và chỉ tăng mạnh trong thời gian gần đây.Tuy nhiên, sự hiện diện của "vốn Trung Quốc" ở Việt Nam trong nhiều lĩnh vực lại đang đặt ra nhiều dấu hỏi chưa có giải đáp thỏa đáng.

Bình luận