Nhân viên sân bay lại giở trò moi, móc, rạch, phá hành lý để ăn cắp hành lý Việt Kiều

Nhân viên sân bay lại giở trò moi, móc, rạch, phá hành lý để ăn cắp hành lý Việt Kiều

Như mọi năm, khi bà con hải ngoại về nước đón tết cổ truyền thì nhân viên sân bay lại giở trò moi, móc, rạch, phá hành lý để ăn cắp.

Nguồn video: Quyen Huynh

Bình luận