Nhận 3 triệu USD tiền hối lộ thì phải VÀO LÒ chứ củi lửa không chừa một ai

Nhận 3 triệu USD tiền hối lộ thì phải VÀO LÒ chứ củi lửa không chừa một ai

AVG và Mobifone hoàn tất thương vụ mua bán gần 9000 tỷ đồng với số tiền hối lộ lớn nhất được phát hiện từ trước đến nay trong lịch sử tố tụng

Bình luận