Nhà thờ họ khiến quốc lộ 'cong mềm mại' sẽ lùi hàng rào

Nhà thờ họ khiến quốc lộ 'cong mềm mại' sẽ lùi hàng rào

Hội đồng dòng họ Đặng ở Hà Tĩnh thống nhất lùi hàng rào nhà thờ họ vào trong sân khoảng 1,5 m, để giải quyết việc quốc lộ 8B đoạn qua công trình này bị thu hẹp bất thường.

Bình luận