Người Việt tại Campuchia vẫn bị phân biệt

Người Việt tại Campuchia vẫn bị phân biệt

Dân số Campuchia năm 2019 là khoảng 16,5 triệu người, trong đó có hàng vạn người gốc Việt chưa được công nhận quốc tịch. Từ cuộc chiến 1979 đến nay vấn đề này vẫn chưa được giải quyết.

Hiếm khi nào, tại một nước kém phát triển hơn lại có một cộng đồng dân cư tới từ một nước phát triển hơn phải sống trong tình trạng bị phân biệt như ở đây.

Sinh tại đây, nhưng nhiều người vẫn phải suy nghĩ hàng ngày về chính danh phận của mình.

Bình luận