'Người ở tầng dưới tràn lên, giẫm đạp nhau tháo chạy khỏi vụ cháy'

'Người ở tầng dưới tràn lên, giẫm đạp nhau tháo chạy khỏi vụ cháy'

Dòng người ở tầng trên tìm cách xuống cầu thang bộ nhưng phía dưới lại ào lên. Họ chen lấn giẫm đạp trong cầu thang tối mịt... tìm đường thoát khỏi đám cháy.

Bình luận