Ngư dân kéo được vật thể nghi của máy bay rơi

Ngư dân kéo được vật thể nghi của máy bay rơi

Trong khi đánh cá, anh Nhật và các đồng nghiệp kéo được vật thể lạ bằng kim loại nghi là của máy bay rơi. Vật thể kim loại có ghi nhiều số và chữ nước ngoài.

Bình luận