Nghiên cứu chứng minh sai lầm của cách hắt hơi lấy bàn tay che miệng

Nghiên cứu chứng minh sai lầm của cách hắt hơi lấy bàn tay che miệng

  Đây là nội dung cực kỳ quan trọng, liên quan tới lịch sự khi ho, hắt hơi mà nhân viên y tế phải hướng dẫn cho bệnh nhân có triệu chứng cúm.

Bình luận