Nghịch lý "lên thầy mới học làm thợ" chỉ có ở Việt Nam

Nghịch lý "lên thầy mới học làm thợ" chỉ có ở Việt Nam

Có một thực tế hiện nay là cử nhân thậm chí cả thạc sĩ lại phải đăng ký học một lớp trung cấp nghề. Vì sao lại có nghịch lý nực cười làm thầy rồi mới đi học làm thợ như vậy?.

Bình luận