NGHỊ ĐỊNH 15/2020 CỦA CHÍNH PHỦ BẮT ĐẦU CÓ HIỆU LỰC

NGHỊ ĐỊNH 15/2020 CỦA CHÍNH PHỦ BẮT ĐẦU CÓ HIỆU LỰC

Từ ngày 15/04.2020, Nghị định 15/2020 của Chính phủ về "xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử" bắt đầu có hiệu lực.

Đáng chú ý là các quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm của người dân khi sử dụng mạng xã hội.

Bình luận