Ngày 8/3 của nữ cảnh sát đặc nhiệm cơ động thủ đô

Ngày 8/3 của nữ cảnh sát đặc nhiệm cơ động thủ đô

Hôm nay đã rất gần đến Ngày quốc tế Phụ nữ 8-3 nhưng trên thao trường những nữ cảnh sát đặc nhiệm cơ động, CATP Hà Nội vẫn đang miệt mài luyện tập. Những cô gái 9x xinh đẹp giỏi võ như những "bông hồng" đặc biệt của Công an Thủ đô... 

Bình luận