"Nạn nhân cộng sản" trở về: "Việt Nam đất mẹ mến yêu"

"Nạn nhân cộng sản" trở về: "Việt Nam đất mẹ mến yêu"

Tháo chạy khỏi nước Mỹ, giá trị của tấm hộ chiếu Việt Nam hay là từ cõi chết trở về.

Bình luận