Mô phỏng cuộc chiến giữa Mỹ và Iran

Cuộc chiến mô phỏng giữa Mỹ và Iran mang đến nhiều bài học mới. Kết quả bất ngờ phần thua thuộc về Mỹ.

Qua trận chiến mô phỏng này, quân đội Mỹ có thể đưa ra thêm nhiều chiến thuật mới để chiến thắng Iran.

Bình luận