"Mi bày ngơ ngơ, tau tát cấy dừ"

"Mi bày ngơ ngơ, tau tát cấy dừ"

"Mi bày ngơ ngơ, tau tát cấy dừ" trích lời bà nhân dịp 8/3 :v

Bình luận